Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, siekdama kuo geriau vykdyti pavestas funkcijas, vidutiniškai vykdo po 3 naujus projektus kasmet (todėl kartais vienu metu vykdomų projektų skaičius išauga iki 8-10). Projektų vertės įvairios – nuo keleto šimtų eurų iki 2 milijonų eurų.

Projektų dėka vykdomi gamtotvarkos darbai, tvarkomi kultūros paveldo objektai, tvarkoma lankytojų informavimo infrastruktūra bei lankomi objektai, keliama direkcijos dirbančiųjų kvalifikacija, teikiama metodinė informacija (pagalba) vietiniams gyventojams, mokomi ir puoselėjami tradiciniai amatai.

Atnaujinimo data: 2023-10-02